Home Over Ateliers Cursussen Evenementen Steun Nieuws Terugblik
Volg ons op Facebook:
© Alle rechten voorbehouden
Privacybeleid

Door uw bezoek aan deze website wordt geen persoonlijke informatie van u achterhaald. De enige informatie die van u wordt geregistreerd is hetgeen u zelf vertelt, door de vereniging bijvoorbeeld een e-mail te sturen.


Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:
Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn én blijven van Kunst(h)art vzw. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst(h)art vzw.
Copyright Kunst(h)art vzw 2013 / Vormgeving website: Anouk Van Overbeke
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Ondanks de inspanningen om deze site zo juist en nauwkeurig mogelijk bij te houden, kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning worden geleverd om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De maker van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van deze site.
Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Kunst(h)art vzw:
Elke gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor deze website alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar deze site.