“Respect” staat centraal op Kunst(h)art vzw! Elke letter van het woord “respect” dekt perfect de volledige lading van ons takenpakket.
Uit respect voor u en iedereen neemt Kunst(h)art vzw volgende taken ter harte:
Ruimte ter beschikking stellen om uzelf creatief uit te drukken

Educatie bieden buiten de schoolse omgeving ter ondersteuning van uw artistieke ontwikkeling

Samenwerking stimuleren met behoud van uw eigen identiteit

Participatie bevorderen door u actief te betrekken

Ethiek om uw integriteit te bewaken

Creativiteit aanmoedigen door u te laten ontdekken

Technieken aanbieden die uw talenten laten ontkiemen
Alle bovenstaande taken staan volledig in balans met de doelstellingen die Kunst(h)art vzw heeft:
●	Sociale interactie tussen volwassenen van alle achtergronden
●	Promotie en uitwisseling van kunst (binnen en buiten haar locatie)
●	Zelfontplooiing