Omdat ook ú vindt dat kunst en cultuur iets is van álle mensen!


Door met Kunst(h)art vzw samen te werken helpt u haar socio-artistieke omgeving verder uit te bouwen:


U helpt mee de sociale interactie uit te bouwen tussen volwassenen van alle achtergronden;


U helpt mee kunst te promoten en uit te wisselen;


U stimuleert zelfontplooiing (zowel bij uw werknemers als bij de Kunst(h)art-leden);


U steunt een Gents open en vrij groepsatelier voor beeldende kunst.


(Eventuele winsten van projecten worden volledig terug geïnvesteerd in de vereniging Kunst(h)art vzw. Op deze manier kan zij haar socio-artistieke omgeving verder uitbouwen)

Waarom kiezen voor Kunst(h)art vzw?